Прайс на аналізи

Код Назва Ціна Термін, днів
01 Забір матеріалу
1001 Взяття крові одноразовими системами 35 0
1004 Надання вакутейнера для забору крові 7 0
1005 Контейнер на бак посів (транспортний) 30 0
1006 Набір для забору мазків у жінок 55 0
1007 Набір для забору мазків чоловіків 40 0
1008 Контейнер для забору сечі, сперми 12 0
1010 Контейнер на біопсію, кал (з консервантом) 15 0
1011 Забір матеріалу на ПЛР Соvid 30 0
1012 Пробірка Vacutainer для забору сечі 15 0
1013 Вакутейнер для бак посіву сечі з консервантом 20 0
02 ЗАК, ЗАС, спермограма
3001 Загальний аналіз крові з ШОЕ та лейкоформулою (26 показник) 160 1
3002 Загальний аналіз крові без диф. підрахунку лейкоцитів 100 1
3003 Загальний аналіз сечі (за Нечипоренко) 110 1
3004 Спермограмма 400 1
03 Цитоморфологічні дослідження
2001 Цитологія 160 7
2002 Доставка матеріалу на цитологію 20 1
2003 Мікроскопія. 2-мазки. Аналіз мазка на мікрофлору для жінок 180 1
2004 Мікроскопія. Цервікальний мазок 110 1
2005 Мікроскопія. Вагінальний мазок 110 1
2006 Мікроскопія. Аналіз мазка на мікрофлору для чоловіків 110 1
2007 Мікроскопічне дослідження біологічного матеріалу на виявлення патологічних грибів, дріжджеподібних грибів 140 1
2008 Мікроскопічне дослідження біологічного матеріалу на виявлення Demodexfolliculorum (демодексу) 140 1
2009 Біопсія мягких тканин 500 10
2010 Біопсія шлунку 550 10
2011 Вишкріб з порожнини матки 500 10
2012 Вишкріб з цервікального каналу 500 10
2013 Гістологія операційного матеріалу 1050 12
2014 Доставка матеріалу на гістологію 50 0
2015 ПАП-тест (опис по с-мі Bethesda) 360 4
2016 Рідинна цитологія (ПАП-тест)/PAP-test- liquid cytology 510 4
2017 Капсидний тест 500 4
2018 Мікроскопія (шкіра, нігті, волосся) 140 1
2019 Поліп з цервікального каналу 500 8
2020 Назоцитограма 150 2
04 Бакпосів
14001 Бакпосів з чутливістю до антибіотиків 310 3
14002 Бакпосів на грибки з чутливістю до антимікотиків 310 7
14003 Бакпосів без чутливості до антибіотиків 200 3
05 Загальноклінічні аналізи
11015 Ig M 120 1
11016 Ig A 120 1
11017 Ig G 120 1
11018 Сертифікат 100 1
110180 Сертифікат (сіто) 500 0
12001 Ig E 180 1
3103 Група крові, Резус-фактор 200 1
3104 Анти-резусні антитіла 350 5
3105 Анти-еритроцитарні антитіла по системі АВО 350 5
3202 Загальний білок (сеча) 70 1
3203 Глюкоза (сеча) 100 1
3309 Прихована кров в калі 110 1
3310 Кальпротектин (кал , якісно) 400 1
3311 Кальпротектин (кал, кількісно) 450 1
4000 Глюкозотолерантний тест 300 1
4101 Глюкоза 90 1
4102 Глюкоза-експрес 65 1
4103 Hb1Ac (Глікозильований гемоглобін) 175 1
4104 Фруктозамін/Fructosamine 200 1
4108 Мікроальбумін (сеча) 150 1
4201 Холестерин 70 1
4202 Тригліцериди 70 1
4203 ЛПВЩ-холестерин (HDL-cholesterol) 70 1
4204 ЛПНЩ-холестерин (LDL-cholesterol) 70 1
4207 Аполіпопротеїн А1 140 1
4208 Аполіпопротеїн B 140 1
4210 Ліпопротеїн А 120 1
4301 АЛТ 70 1
4302 АСТ 70 1
4303 ГГТ 70 1
4304 Лужна фосфотаза (ЛФ) 70 1
4305 Лактатдегідрогеназа 70 1
4306 Фібротест (ступінь фіброзу печінки) 1500 1
4307 Альфа-Амілаза 70 1
4308 Альфа Амілаза (сеча) 70 1
4309 Панкреатична Амілаза 70 1
4310 Панкреатична Амілаза (сеча) 70 1
4311 Ліпаза панкреатична 80 1
4312 Креатинфосфокіназа (КФК) 80 1
4401 Білірубін загальний 70 1
4402 Білірубін прямий 70 1
4501 Загальний білок 70 1
4502 Альбумін 70 1
4503 Глобулін 140 1
4507 Тимолова проба 70 1
4601 Калій 70 1
4602 Натрій 70 1
4603 Хлориди 70 1
4604 Кальцій 70 1
4605 Кальцій іонізований 120 1
4606 Кальцій (сеча) 70 1
4607 Магній 70 1
4608 Фосфор 70 1
4609 Фосфор (сеча) 70 1
4610 Калій (сеча) 70 1
4611 Натрій (сеча) 70 1
4612 Хлориди (сеча) 70 1
4615 Магній (сеча) 70 1
4616 Цинк 150 2
4701 Залізо 70 1
4702 Ферритин 180 1
4703 Трансферин 140 1
4704 UIBC 80 1
4707 Вітамін В-12/цианкобаламін 250 2
4708 Фолієва кислота 180 2
4801 Креатинін 70 1
4802 Сечовина 70 1
4803 Сечова кислота 70 1
4805 Креатинін (сеча) 70 1
4807 Сечовина (сеча) 70 1
4807 Сечова кислота (сеча) 70 1
4901 СРП 120 1
4902 АСЛО 120 1
4903 РФ 120 1
4905 Тропонін І 260 1
4906 Кардіотест (TponI/CK-Myo) 350 1
4907 Гомоцистеїн 330 1
4908 Прокальцитонін/Procalcitonin 650 1
4909 Лептин / leptin 430 1
6112 Йод в сечі 160 1
06 Гормони
4105 Інсулін 170 1
4107 С-пептид 180 1
6101 ТТГ 150 1
6102 віл T-4 150 1
6103 Анти-TPO 180 1
6104 Анти-TG 180 1
6105 віл T-3 150 1
6106 Т-4 150 1
6107 Т-3 150 1
6108 Антитіла до рецепторів ТТГ 320 6
6109 Тиреоглобулін 185 1
6110 Кальцитонін 325 1
6111 Паратгормон 200 1
6201 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 180 1
6202 Лютеотропний гормон (ЛГ) 180 1
6203 Пролактин 180 1
6204 Естрадіол (Е2) 180 2
6205 Прогестерон 180 1
6206 Тестостерон 180 1
6207 Тестостерон вільний 210 1
6208 Глобулін звязуючий статеві горомони (ГЗСГ, SHBG) 180 2
6211 ДГЕА-сульфат 180 2
6212 17-ОН-прогестерон 160 4
6213 Антимюллерів гормон 400 1
6214 Дигідротестостерон 280 4
6301 Кортизол 240 1
63010 Кортизол/Cortisol в сечі 240 1
6302 АКТГ 250 2
6304 Альдостерон 650 1
6401 25-ОН Вітамін D3 350 2
6402 Гормон росту (Соматотропний гормон) 220 2
6403 Інсуліноподібний фактор росту-1/IGF-1/Somatomedin 350 2
6404 1,25 (ОН)2 вітамін Д3 (кальцитріол) 1450 2
7004 Хоріонічний гонадотропін (ХГ-якісне визначення) 160 1
07 Онкомаркери
8001 РЕА (ш/к тракт, шлунок) 200 2
8002 ПСА (Простата) 160 2
8003 ПСА загальний, вільний (Простата) 160 2
8005 СА-125 (Яйники, ендометрій) 185 2
8006 НЕ-4 (Яйники) 350 3
8007 індекс RОМА (СА-125/НЕ-4) 500 2
8008 СА-15-3 (Молочна залоза) 205 2
8009 СА-19-9 (Підшлункова залоза, жовчні протоки) 185 2
8010 СА 72-4 (Шлунок) 300 5
8011 ХГ (яєчко, хоріонепітеліома) 205 2
8012 АФП (Печінка, яєчко) 190 2
8013 Бета-2-мікроглобулін (Мієлома) 200 2
8014 SCC (Шийка матки, стравохід) 500 4
8015 CYFRA-21-1 (Легені,сечовий міхур) 250 4
8016 NSE (Легені, нейробластома) 250 4
8017 S-100 (Меланома) 800 6
8018 СА-242 (Ш/к тракт) 250 5
8019 ХГ-якісне 60 1
08 Патологія вагітності
7001 РАРР (8-12 тиж) 250 1
7002 Вільний бета-ХГ (8-12 тиж) 200 1
7003 Загальний бета-ХГ 205 1
70030 Загальний бета-ХГ (2-15 тиж) 205 1
7005 АФП (16-22 тиж) 190 1
7006 Вільний Естріол Е3 (16-22 тиж) 200 1
7007 Плацентарний лактоген 300 3
09 Ревматологічні та аутоімунні захворювання
11001 АНА-скрін IFA (Euroimmune) (наявність антиядерних аутоантитіл 380 5
11002 Анти-ССP (а/т до циклічного цитрулінового пептиду) 380 2
11003 Анти-МCV (а/т до модифікованого цитрулінового вінментину) 550 2
11004 Анти-гліадин IgA (Целіакія) 320 5
11005 Анти-гліадин IgG (Целіакія) 320 5
11007 Антитіла до тканинної транслютамінази IgA (Целіакія) 320 5
11008 Анти-Фосфоліпідні антитіла IgG (фосфоліпідний с-м) 200 2
11009 Анти-Фосфоліпідні антитіла IgM (фосфоліпідний с-м) 200 2
11010 Анти-Кардіоліпінові а-т IgM (фосфоліпідний с-м) 200 2
11011 Анти-Кардіоліпінові а-т IgG (фосфоліпідний с-м) 200 2
11012 Вовчаковий антикоагулянт 200 1
11013 ФНП-aльфа (фактор некрозу пухлин) 800 2
11014 ЦІК/СІС (циркулюючі імунні комплекси) 140 1
11015 Інтерлейкін-6/IL-6 890 1
11021 Імуноблот антиядерних антитіл (15 антиядерних антигенів - dsDNA,RNP,Sm,Nucleosomes,Hystones, SSA,SSB,Scl-70,PM-Scl,Jo-1,CENP-B,RPNP,AMA-M2,PCNA) 2550 5
11022 Імуноблот склеродермія (13 антигенів:Scl-70,RNA-Pol-3 11kD,155kD, CENP-A,CENP-B,NOR-90,Th/To,Ro-52,PM-Scl-75, -100,Ku, fibrillarin,PDGFR) 3200 5
11023 Імуноблот васкулітний (pANCA=MPO,cANCA=PR3, GBM - васкуліти, РА, коліт, гломерулонефрит) 1650 5
11024 Імуноблот дерматоміозиту (7 антигенів: PM-Scl,Jo-1,Pl-7,Pl-1,Ku,Mi-2,Ro-52- поліміозит,дерматоиіозит,перехресний синдром) 2850 5
11025 Імуноблот неврологічний (7 гангліозидних антигенів: GM-1,GM-2,GM-3,GD-1a,GD-1b,GT-1b,GQ1b - нейропатії, демієлінізуючі х-би) 3200 5
11026 Імуноблот печінковий (4 антигени :AMA-M2,LKM,LC-1,SLALP - аутоімунний гепатит та панкреатит, ПБЦ печінки) 1850 5
11027 Імуноблот нейрональний (7 антигенів: Ri,Jo,Hu,PNMA2,CV2,1,Amfifisin-паранеопластичні нейропатії, атаксії,хорея,енцефаломієліти,ригідність) 3200 5
11028 Антитіла до Ендомізіуму IgA (Хвороба Крона) 400 5
11029 Антитіла до Ендомізіуму IgG (Хвороба Крона) 400 5
4112 GADA (антитіла до глютаматдекарбоксилази) 1400 15
4113 IAA (Insulin auto-antibody - антиінсулінові антитіла) 1400 15
4114 ICA (Island cells Ab - антитіла до острівцевих к-н підшлункової з-зи) 1400 15
10 Інфекції
9000 Covid 19 антиген експрес-тест / SARS-CoV-2 Antigen 520 0
9001 Коронавірус/Anti-Covid19 IgG 350 1
9002 Коронавірус/Anti-Covid19 IgG (для лікарів) 330 0
9003 Коронавірус/Anti-Covid19 IgM 350 1
9004 Коронавірус/Anti-Covid19 IgM (для лікарів) 330 0
9005 Коронавірус/Anti-Covid19 IgA 350 1
9006 Коронавірус/Anti-Covid19 IgA (для лікарів) 330 0
9007 Гелікобактер пілорі (Антиген в калі) 260 1
9008 Лямблія (Антиген в калі) 260 1
9009 Нейтралізуючі антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2 450 2
91001 Вітрянка/Оперізуючий лишай/Anti-VZV IgM 190 6
91002 Вітрянка/Оперізуючий лишай/Anti-VZV IgG 190 6
9101 Гепатит В/ HBsAg 160 1
9102 Гепатит С/Anti-HCV IgG 220 1
9103 Гепатит A / HAV IgM 250 1
9104 Гепатит A / HAV IgG 250 1
9105 Гепатит В (5 маркерів) 250 1
9106 Гепатит В/Anti-HcorAg IgM 170 1
9107 Гепатит В/Anti-HcorAg IgG 170 1
9108 Гепатит В/HbeAg 170 1
9109 Гепатит В/Anti-HbeAg IgG+M 170 1
9110 Гепатит В/Anti-HbsAg IgG+M 170 1
91101 Кіp/Anti-Measles IgG 250 3
91102 Кip/Anti-Measles IgM 340 3
91103 Кашлюк/ Bordetella pertussis IgG 300 3
91104 Кашлюк/ Bordetella pertussis IgM 300 3
91105 Правець IgG/Tetanus toxoid IgG 600 5
91106 Дифтерія/C. dyphteriae anatoxin IgG 600 5
91107 Паротит/Anti-Mumps IgG 280 7
91108 Паротит/Anti-Mumps IgM 280 7
91201 Хвороба Лайма (Бореліоз)/Borrelia burgdorferi IgG 230 2
91202 Хвороба Лайма (Бореліоз)/Borrelia burgdorferi IgM 230 2
91301 Хламідія трахоматіс IgG 180 2
91302 Хламідія трахоматіс IgA 180 2
91303 Хламідія трахоматіс IgM 180 2
91304 Хламідійний антиген/CТ Antigen 150 1
91401 Уреаплазма/Anti-U.urealiticum IgG 200 2
91402 Уреаплазма/Anti-U.urealiticum IgA 200 2
91403 Мікоплазма/Anti-M. hominis IgG 200 2
91404 Мікоплазма/Anti-M. hominis IgA 200 2
91501 Трихомонада/Anti-T.vaginalis IgG 200 2
91502 Трихомонада/Anti-T.vaginalis IgA 200 2
91601 Туберкульоз/Anti-M.tuberculosis (IgM,IgG) 200 1
91701 Аскарида/Anti-Ascaris lumbric. IgG 250 2
91702 Токсокароз/Anti-Toxocara canis Ig G,A,M 250 2
91703 Лямблія/Anti G.lamblia IgG 210 2
91704 Опісторхоз/Anti-Opistorchis fel. Ig G,A,M 210 2
91705 Трихінельоз/Anti-Trichinella spir. Ig G,A,M 210 2
91706 Ехінокок/Anti-Echinococcus gr. Ig G,A,M 210 2
91707 Кишкова вугриця/Anti-Strongiloides ster. IgG 210 2
91708 Свинячий ціпяк/Anti-T.solium IgG 210 4
91709 Анізакида IgG 210 3
91710 Малярія, Пряма імунофлюоресцентна детекція Plasmodium falciparum/Pl.vivax в еритроцитах 360 2
918010 Біочіп Єрсінія 03/04//06/09 IgG 1560 5
918011 Біочіп Єрсінія 03/04//06/09 IgМ 1560 5
91803 Іммуноблот Єрсіній IgG (7 токсигенних білків) 2900 3
918040 Біочіп Борелія/OspC білок IgG 1040 5
918041 Біочіп Борелія/OspC білок IgM 1040 5
91805 Іммуноблот Борелій IgG (14 білків) 2900 5
918051 Іммуноблот Борелій IgM (14 білків) 2900 5
918070 Біочіп Кандіда IgA 520 5
918071 Біочіп Кандіда IgG 520 5
918090 Біочіп Кашлюка IgG 520 5
918091 Біочіп Кашлюка IgM 520 0
918110 Біочіп Лістерія 1/2a,4b IgG 1040 5
918111 Біочіп Лістерія 1/2a,4b IgМ 1040 5
918130 Біочіп Легіонелла 1-8/2-7 IgG 1040 5
918131 Біочіп Легіонелла 1-8/2-7 IgM 1040 5
918150 Біочіп артритів - IgG до 14 збудників (VZV, T.gondii, Yersinia enterocolitica O3,O6,O9, Borrelia.afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, Chlamydia trach., Influenza A (H1N1), А (H3N2), В) 3835 5
918151 Біочіп артритів - IgM до 14 збудників (VZV, T.gondii, Yersinia enterocolitica O3,O6,O9, Borrelia.afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, Chlamydia trach., Influenza A (H1N1), А (H3N2), В) 3835 5
918170 Біочіп екзантем - IgG до 20 збудників ( HSV-1, HSV-2,VZV,CMV, EBV-СА, EBV-EA,Червоничка, Кір, Паротит,T.pallidum, Borrelia afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, Adeno-3, Coxsackie B1, A9, ECHO 7, Candida - albicans, tropicalis, krusei) 4550 5
918171 Біочіп екзантем - IgM до 20 збудників ( HSV-1, HSV-2,VZV,CMV, EBV-СА, EBV-EA,Червоничка, Кір, Паротит,T.pallidum, Borrelia afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, Adeno-3, Coxsackie B1, A9, ECHO 7, Candida - albicans, tropicalis, krusei) 4550 5
918210 Біочіп захворювань ЦНС - IgG до 20 збудників (Червоничка, Кір, Паротит, HSV-1, HSV-2,VZV,CMV, EBV-СА,T.pallidum, T.gondii, Coxsackie B1, A7, ECHO 7, Adeno-3,Borrelia.afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, H.influenca, Lysteria monocytogenes 1/2a, 4b) 4550 5
918211 Біочіп захворювань ЦНС - IgM до 20 збудників (Червоничка, Кір, Паротит, HSV-1, HSV-2,VZV,CMV, EBV-СА,T.pallidum, T.gondii, Coxsackie B1, A7, ECHO 7, Adeno-3,Borrelia.afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, H.influenca, Lysteria monocytogenes 1/2a, 4b) 4550 5
918240 Біочіп міокардитний - IgG до 16 збудників (Influenza A (H3N2), H1N1, B, Parainfluenza 1, 2, C.pneumoniae, M.pneumoiniae, CMV, Паротит, Borrelia afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, Adeno-3, Coxsackie A16, B1, ECHO 7) 3835 5
918241 Біочіп міокардитний - IgM до 16 збудників (Influenza A (H3N2), H1N1, B, Parainfluenza 1, 2, C.pneumoniae, M.pneumoiniae, CMV, Паротит, Borrelia afzelii, B.burgdorfei, B.garinii, Adeno-3, Coxsackie A16, B1, ECHO 7) 3835 5
918260 Біочіп респіраторний - IgG до 20 збудників (RSV,Influenza A(H3N2),A(H1N1),B,Parainfl-1,2,3,4, Кашлюк,Паракашлюк, C.pneumoniae,M.pneumoiniae,Adeno-3,Coxsackie A7, B1, ECHO 7, Legionella pneumophila type 1, 12, Kleb. pneumoniae, H.influenzae) 4550 5
918261 Біочіп респіраторний - IgM до 20 збудників (RSV,Influenza A(H3N2),A(H1N1),B,Parainfl-1,2,3,4, Кашлюк,Паракашлюк, C.pneumoniae,M.pneumoiniae,Adeno-3,Coxsackie A7, B1, ECHO 7, Legionella pneumophila type 1, 12, Kleb. pneumoniae, H.influenzae) 4550 5
918262 Біочіп лімфаденітів- IgG до 20 збудників (ВІЛ-1, ВІЛ-2, HSV-1, HSV-2, HHV-6, CMV, EBV-CA, EBV-EA, Червоничка, Кір, Паротит,C.pneumoniae, C.trachomatis,T.pallidum, T.gondii,Coxsackie B5,A9, Адено-3, Парагрип 1, Бартонелла) 4550 5
918263 Біочіп лімфаденітів- IgM до 20 збудників (ВІЛ-1, ВІЛ-2, HSV-1, HSV-2, HHV-6, CMV, EBV-CA, EBV-EA, Червоничка, Кір, Паротит,C.pneumoniae, C.trachomatis,T.pallidum, T.gondii,Coxsackie B5,A9, Адено-3, Парагрип 1, Бартонелла) 4550 5
9201 Гелікобактер/Anti-H.pylori IgG 170 1
9202 Гелікобактер/Anti-H.pylori IgA 170 1
9301 ВІЛ 1/2 /Anti-HIV 1/2 150 1
9401 Сифіліс/Anti-T.pallidum IgG 165 1
9501 Токсоплазмоз/Anti-Toxo IgG 185 2
9502 Токсоплазмоз/Anti-Toxo IgМ 185 2
9503 Токсоплазмоз/Anti-Toxo IgG Авідність 250 2
9601 Червоничка/Anti-Rubella IgG 185 2
9602 Червоничка/Anti-Rubella IgM 185 2
9603 Червоничка/Anti-Rubella IgG Авідність 250 2
9701 Цитомегаловірус IgG 185 2
9702 Цитомегаловірус IgM 185 2
9703 Цитомегаловірус IgG Авідність 250 2
9801 Герпес 1/2/Anti-HSV type 1/2 IgG 180 2
9802 Герпес 1/2/Anti-HSV 1/2 type IgM 180 2
9803 Герпес 2/Anti-HSV type 2 IgG 180 2
9804 Герпес 2/Anti-HSV 2 type IgM 65 2
9805 Герпес 2/Anti-HSV type 2 IgG Авідність 250 2
9901 Мононуклеоз/Anti-VCA/EBV IgG 190 2
9902 Мононуклеоз/Anti-VCA/EBV IgM 190 2
11 ПАКЕТИ ПОСЛУГ !!!
150001 Комплекс №39. Коронавірус/Anti-Covid19 IgG + IgМ 550 1
150002 Комплекс №40. Коронавірус/Anti-Covid19 IgG + IgМ + IgA 800 1
15001 Комплекс № 2. Скринінг стану ЩЗ : TTГ, вілT-4, аТРО 420 2
15002 Комплекc № 1а. Онко ЩЗ. Тиреоглобулін, Кальцитонін 510 2
15003 Комплекс № 4. ЩЗ-ІУ: TTГ, Т3, Т4 450 1
15003 Коронавірус/Anti-Covid19 IgG + IgМ 705 1
15004 Комплекс № 3. Аутоімунні захв. ЩЗ : TTГ, аТРО , аТГ 510 1
15005 Комплекc № 1. ЩЗ-Розширений: TTГ, fT-3, вілT-4, аТРО аТГ 700 1
15006 Комплекс № 5. Загальний аналіз крові та сечі 270 1
15007 Комплекс № 6. Печінкові проби - АЛТ АСТ ГГТ ЛФ білірубін фрак, тимолова, заг білок 400 1
15008 Комплекс № 7. Ліпідограма: Хол,ТГ, ЛПНЩ, ЛПВЩ, індекс атерогенності 225 1
15009 Комплекс № 8. Ревмопроби: СРП АСЛО РФ - кількісно 300 1
15010 Комплекс № 9. Коагулограма 300 1
15011 Комплекс №10. Пренатальний І (РАРР вілбХГЛ) 8-12 тиж 450 1
15011-1 PRISCA I триместру вагітності за даними УЗД (10 т.в.+3 дн. - 13 т.в.+6 дн.: PAРP-A, Free β-HCG) 400 2
15011-2 PRISCA I триместру вагітності за ДОМ (8 т.в.+0 дн. - 13 т.в.+6 дн.: PAРP-A, Free β-HCG) 400 2
15011-3 Перерахунок PRISCA 50 2
15012 Комплекс №11. Пренатальний-ІІ (АФП, ХГЛ, віл Е3) 16-22 тиж 595 1
15012-1 PRISCA ІІ триместру вагітності за даними УЗД (14 т.в.+0 дн. - 21 т.в.+5 дн.: AFP, HCG+β, FE3) 525 2
15012-2 PRISCA ІІ триместру вагітності за ДОМ (14 т.в.+0 дн. - 21 т.в.+5 дн.: AFP, HCG+β, FE3) 525 2
15013 Комплекс №12. СНІД, сифіліс, гепатити В та С 600 1
15014 Комплекс №13. TORCH-5 IgG Toxo,Rubella,Chlam,CMV,HSV1/2 700 3
15015 Комплекс №14. TORCH-5 IgM Toxo,Rubella,Chlam,CMV,HSV1/2 730 3
15016 Комплекс №15. Глисти -3 (Аскарида, Лямблія, Токсокара) 660 2
15018 Комплекс №15а. Глисти -6 (Аска, Лямб, Токсок, Опіс,Трих,Ехін) 1200 2
15018 Комплекс №16. Глисти-9 9 різних паразитів 1800 2
15019 Комплекс №30. Гепатити - А, В, С 570 1
15021 Комплекс №18. І фаза мц - ФСГ, ЛГ, Прол, Е2 720 2
15022 Комплекс №19. ІІ фаза мц та мужч. - ФСГ ЛГ Прол Е2 Прог Тесто ССГ 1260 2
15023 Комплекс №20. Онко жінки - РЕА СА-125 19-9 15-3 ТГ 900 2
15024 Комплекс №21. Індекс ROMA (яйники) - СА125+НЕ4 500 2
15025 Комплекс №22. Індекс НОМА - Глюкоза+Інсулін 275 1
15026 Комплекс №22а. Діабет - Глюкоза+Hb1Ac +Інсулін 455 1
15027 Комплекс №23. Індекс вільних андрогенів (SHBG+Testosteron) 360 2
15028 Комплекс №24. Простата - ПСА, віл ПСА 270 2
15029 Комплекс №25. Онко мужчини - РЕА СА19-9 ПСА АFP 660 2
15031 Комплекс №28. Іонограма - K,Na,Cl 170 1
15034 Комплекс №27. Ниркові проби - креатинін, сечовина, сечова к-та 190 1
15036 Комплекс №26. 'Біохімія+' - глюк, ниркові, печінкові,ліпідограма 1035 1
15037 Комплекс №29. Гуморальний імунітет - IgG IgM IgA IgE 540 2
15038 Комплекс №31. Передопераційний - ЗАК,ЗАС, глюк, коагуляція, гепатити В і С, сифіліс 1100 1
15039 Комплекс №32. Статеві інфекціі IgG - Хламідія,Трихомонада, Уреа-, Мікоплазма, HSV 1/2 980 2
15040 Комплекс №33. Статеві інфекції IgM- Хламідія,Трихомонада, Уреа-, Мікоплазма, HSV 1/2 980 2
15041 Комплекс №34. Статеві інфекціїї ДНК - Хламідія, Трихомонада, Гонорея 600 2
15042 Комплекс №34а. Статеві інфекціїї ДНК - Хламідія, Уреаплазма, Мікоплазма 600 2
15043 Комплекс №34б. Статеві інфекціїї ДНК - Уреаплазма, Мікоплазма, Гарднерелла 600 2
15044 Комплекс №34в. Статеві інфекціїї ДНК - Герпес 1 та 2, ЦМВ, ВПЛ 16 та 18 тип 630 2
15045 Комплекс №36. Онкопревенція - цитологія + ПЛР HPV 16/18 тип 340 5
15046 Комплекс №35. Стоматологічні анестетики - 5 550 1
15047 Комплекс №37.% Насичення трансферину залізом/ТНЗ/TSI 290 1
15048 Комплекс №38.Заг залізозвязуюча здатність с-ки/ЗЗЗС/TIBC 150 1
15049 Комплекс №17. Вся біохімія - 30 показників 2120 1
15050 Комплекс №41 "Профілактика ускладнень Covid-19" 850 1
15051 Комплекс № 42 "Корекція ваги під наглядом лікаря" 4752 3
12 ДНК аналізи (ПЛР)
10000 РНК SARS-CoV-2 (1 доба) 1300 1
100000 РНК SARS-CoV-2 (дві доби) 850 2
10001 Гепатит С (якісна ПЛР) 350 2
10002 Гепатит С (кількісна ПЛР) 800 2
10003 Гепатит С Генотипуванн (1a, 1в, 2, 3а, 4) 750 4
10004 Гепатит В (якісна ПЛР) 380 2
10005 Гепатит В (кількісна ПЛР) 800 2
10006 ДНК Хламідія трахоматіс 200 2
10007 ДНК Трихомонада 200 2
10008 ДНК Гонорея 200 2
10009 ДНК Уреаплазма парвум/уреалітікум 200 2
10010 ДНК Мікоплазма генітальна 200 2
10011 ДНК Мікоплазма гомініс 200 2
10012 ДНК Гарднерелла (бак вагіноз) 200 2
10013 ДНК Атопобіум вагінальний (бак вагіноз) 200 2
10014 ДНК Герпес 1/2 кров 200 2
10014 ДНК Герпес 1/2 кров 200 2
10014 ДНК Герпес 1/2 кров 200 2
10015 ДНК Цитомегаловірус кров 200 2
10015 ДНК Цитомегаловірус кров 200 2
10015 ДНК Цитомегаловірус кров 200 2
10016 ДНК Герпес 6 тип слинаа 200 2
10016 ДНК Герпес 6 тип слинаа 200 2
10016 ДНК Герпес 6 тип слинаа 200 2
10017 ДНК ЕБВ (Епштейн-Барра) - слизові 270 2
10017 ДНК ЕБВ (Епштейн-Барра) - слизові 270 2
10017 ДНК ЕБВ (Епштейн-Барра) - слизові 270 2
10018 ДНК HPV (генотипування 12 типів, кількісно) 410 2
10019 ДНК 16/18 генотипу папіломавірусу 215 2
10020 ДНК HPV (13 типів, кількісно -методом Degene Capture, CSD) 630 6
10020 Біочіп статевих інфекцій (ДНК 12 збудників ЗПСШ) 2340 2
10021 ДНК 6/11 генотипу папіломавірусу 215 2
10027 ДНК Токсоплазма 200 2
10028 ДНК Борелій (Хвороба Лайма) (кров, ліквор, кліщ) 300 2
10030 ДНК Кліщового енцефаліту (кров, ліквор, кліщ) 300 2
10033 ДНК Бабезій (піроплазмоз) - (кров, ліквор, кліщ) 300 2
10035 Біочіп інфекцій що передаються кліщами (Борелія, Бабезія, Кліщовий енцефаліт) 1170 2
10036 ДНК Кашлюк (Bordetella pertussis) 300 2
130002 Лактозна переносимість (генетичні мутації в гені МСМ6) кров 550 3
130002 Лактозна переносимість (генетичні мутації в гені МСМ6) кров 550 3
13001 HLA B 27 генотипування 690 2
13003 Синдром Жильбера (мутаціі UGT1A1) 1480 7
13004 Целіакія (HLA DQ2/DQ8) 2500 7
13005 ДНК Тест на батьківство 12000 15
13006 BRCA 1/2 - генетичний ризик раку молочної залози та яєчників 1500 7
13007 ModiDiabet (генетичний тест на діабет І типу) Німеччина 20500 15
3304 ДНК H.pylori в калі та біоптатах шлунку 325 7
3305 ДНК 5-ти глистів в калі (Аскарида, Гострики, Опісторхоз, Свинячий ціпяк, Стьожак широкий) 900 7
3306 ДНК 6-ти найпростіших в калі (Gardia lamblia, Blastocystis hominis, Isospora belli, Dientamoeba fragilis,Entamoeba hystolitica, Cryptosporidium parvum) 900 7
3307 ДНК Аскарид в калі 650 7
3308 ДНК Лямблій в калі 650 7
16 Виїзд додому (не менше 300 грн)

Виїзд додому 300 0
17 Коагулогічні показники
5001 Протромбіновий час (ПЧ/PT) 110 1
5004 АПТЧ (акт. парц. тромбопласт. час) 90 1
5005 Фібриноген 90 1
5007 Д-димери 170 1
18 Алергія
18001 Алергопанель1 (змішана- 27 алергенів) 850 5
18002 Алергопанель2 (інгаляційна-20 алергенів) 850 5
18003 Алергопанель3 (харчова- 20 алергенів) 850 5
18004 Стоматологічний анестетик Лідокаїн 110 1
18005 Стоматологічний анестетик Септанест (1:100000) 110 1
18006 Стоматологічний анестетик Убістезин форте 110 1
18007 Стоматологічний анестетик Ультракаїн 110 1
18008 Стоматологічний анестетик Скандонест 110 1
18009 Стоматологічний анестетик Ультракаїн ДС 110 1
18010 Стоматологічний анестетик Убістезин 110 1
18011 Стоматологічний анестетик Артифрин 110 1
18012 Стоматологічний анестетик Мепівастезин 110 1
18013 Кліщ дом пилу Dermacetor farinae 300 5
18014 Кліщ дом пилу Dermacetor pterineus 300 5
18015 Епітелій собаки 300 5
18016 Епітелій кота 300 5
18017 Молоко коровяче 300 5
18019 Арахіс 300 5
18020 Яйце білок 300 5
18021 Яйце жовток 300 5
18022 Соя 300 5
18023 Плісневий грибок Cladosporium herbarum 300 5
18024 Тимофіївка лугова (трава) 300 5
18025 Амброзія звичайна (буряни) 300 5
18026 Полин звичайний (буряни) 300 3
18027 Їжака збірна (трава) 300 5
18028 Вільха (дерева) 300 5
18029 Береза (дерева) 300 5
18030 Ліщина (дерева) 300 5
18032 Суміш дерев (8-вільха, береза, ліщина, клен, тополя, дуб, платан, верба) 200 5
18033 Суміш бурянів (4-амброзія, полин, лобода, поташник ) 330 5
18034 Суміш харчових (яйце, молоко, соя, пшениця, соя, арахіс, тріска) 330 5
18035 Суміш трав (5-їжака, костриця, тимофіївка, пажитниця, тонконіг) 350 5
18036 Суміш домашнього пилу (2 кліщі, тарган, домаш. пил) 330 5
18037 Суміш грибків плісняви (6 грибків) 350 5
Повернутися